equa-logo

 Standard vs. Expert

 
Det finns två olika versioner av IDA ICE - Standard och Expert. Standardversionen är riktad till nybörjare och för dem som arbetar med lite enklare uppgifter, medan Expertversionen är riktad till de mer erfarna användarna.

 


Nedan listas de största skillnaderna mellan Standard- och Expertversionerna.

För fler detaljer - se jämförelsetabellen


  

leafTilläggsmoduler

IDA ICE kan utökas med tilläggsmoduler. Standardversionen innehåller inga tilläggsmoduler från början, medan Expertversionen innehåller följande två moduler:


4.5 new 3d look

 


  

leaf Avancerade nivån

Med Expertversionenkan du modifiera den autogenererade schematiska modellen (inklusive produktionscentraler och övriga system). Med hjälp av ett omfattande bibliotek av komponenter kan du också bygga egna ventilationsaggregat, produktionscentraler och styrsystem.

 

  4.5 new hvac system

 


  

leaf Versionshantering

Expertversionen innehåller ett versionshanteringssystem –  ett verktyg som höjer produktiviteten. Versionshanteraren hjälper dig hålla koll på förändringar mellan versioner och kör om alla modeller som har ändrats. 

 


  

leafParallellisering

Med Expertversionen kan du utnyttja faktumet att nästan alla nya datorer är utrustade med flera processorkärnor och kan köra flera processer parallellt:

  • Simuleringen kan delas upp i flera kortare tidssegment som simuleras parallellt.
  • Alla fall som för närvarande är öppna i en session kan simuleras parallellt på flera processer. Det är ett enkelt och effektivt sätt att köra en omgång fall.
  • Olika versioner simuleras parallellt i flera processer (med hjälp av versionshanteringssystemet).
  • Dagsljusberäkningen med Radiance™ av olika zoner, mätplan och tidpunkter fördelas på flera processer och körs parallellt.
  • Starta ytterligare IDA ICE-sessioner från filmenyn. På detta sätt kan du arbeta parallellt i flera sessioner, både under modellering och under simulering.

leafAvancerade komponentmodeller

Expert Edition innehåller ytterligare komponentmodeller, t.ex. en klimatzonmodell med luftskiktning baserad på flödeselement (jetstrålar, plymer och väggströmmar), byggnadsintegrerade PV-system, finite-difference underjordisk kanalmodell med väggkondensation, kontrollmodell för passageöppning och fasändringsmaterial.


  

leaf Produktivitet

Expertversionen innehåller flera funktioner som inte finns tillgängliga i Standardversionen,  som t.ex. ett fullt utvecklat skriptspråk, funktioner för att jämföra olika fall, lista skillnader i modeller, söka i modeller, översiktsvy och editerbara formulär.

 


  

leaf Utvecklingsverktyg

Med Expertversionen får du tillgång till IDA Simulation Environment, vilket gör det möjligt att utveckla egna komponentmodeller med det ekvationsbaserade modelleringsspråket NMF (Neutral Modeling Format). Det bästa av allt är att du inte behöver vara expert på numeriska metoder - IDA löser ekvationerna åt dig!

 

Skriv ut E-post