equa-logo

Vår historia

 

EQUAs simuleringsteknologi utvecklades i mitten på 1980-talet på Institutet för tillämpad matematik i Stockholm i ett projekt för Statoil. De modeller som utvecklades visade sig vara effektiva och praktiska för storskalig industriell simulering. 

 


I slutet på 1980-talet skapades en multidiciplinär grupp för att skapa ett komplett simuleringsverktyg. I dag är succén ett faktum!

  

leaf IDA Simuleringsmiljö

Magnus Lindgren och Lars Eriksson bidrog med solitt kunnande inom datavetenskap och numeriska metoder. Axel Bring och Per Sahlin tog med sig kunskap om applikationsutveckling och generell modelleringserfarenhet. Tillsammans introducerade de i slutet på 1989 den första prototypen av IDAs simuleringsmiljö (IDA SE) i en Apollo workstation-miljö.

 


  

leaf Första applikationen

I början på 1990-talet anslöt sig matematikolympiadsmedaljörerna Pavel Grozman och Alexander Shapovalov till gruppen och utvecklingen av flera applikationer påbörjades, bland annat den första slutanvändarapplikationen (renrumsdesign för ABB Airtech, 1993).

 


 

leaf EQUA Simulation grundades

1995 bildades gruppen EQUA Simulation AB. Företaget fick ett stort uppdrag,
att utveckla en ny generation byggnadssimuleringsverktyg baserat på IDA-teknologin.

 


  

leaf IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE)

1998 släpptes den första produkten, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). Strax därefter blev simuleringsmiljön IDA SE kommersiellt tillgänglig.

 

Skriv ut E-post