equa-logo

Jämförelsetabell

 

Funktioner
   
Standard
     
Expert

Flerzons- och helårsstudier av energi och koldioxidutsläpp i hela byggnader

   

Dynamisk värme- och kylbehovsberäkning

   

Dimensionering av produktionsanläggning och kringsystem

   

Analys av termisk komfort genom detaljerad strålningsberäkning (PPD, operativtemperatur, EN16798-1)

   

Ljusberäkning (radiosity) för värmebalans, termisk komfort och dagsljusnivå

   

Solinstrålning och skugganimering

   

Blandning mellan naturlig och mekanisk ventilation

   

Vätskeburna radiatorer, kylbafflar och kylpaneler

   

3D-visualisering av indata och resultat

   
3D-animerad resultatsvisualisering (skalärer och fält)      

Anpassade tidssteg (vid behov kortare än en sekund)

   

Transparenta modeller (möjlighet att logga alla variabler)

   

Stöd för flera språk

   

ESBO (Early Stage Building Optimization) med modeller för förnyelsebar energi som t.ex. solvärme, tankar, borrhålslager, värmepumpar, PV, vindkraft, CHP etc.

   
Fristående AC-moduler (solcellsmodul + mikroinverter/växelriktare)      
Byggnadsintegrerade solceller (AC- och DC-moduler i strängkonfiguration med olika nivåer av DC-optimerare)      
Luftskiktning baserad på flödeselement som jetstrålar, plymer och väggströmmar        

Modellera schematiskt egna aggregate, klimatskalsobjekt och styralgoritmer

     

Editerbara ventilationsaggregat och primärsystem

     

Parallellisering (stöd för flerkärniga processorer)

     

Parameterstudier

     

Materialskikt med fasändring (PCM)

     
Markförlagda intagskanaler baserad på en finit differensmodell inklusive kondensation på väggar        
Modell för passageöppning för öppningar i en serie        
Exporterbar sammanställning av massan av ingående material, d.v.s. LCA-studier        
Realtidsanimering av resultat i 3D        

Skriv egna modeller med NMF, Neutral Model Format (liknande Modelica)

     

Versionshantering (hantera fler beräkningsfall med automatisk uppdatering av resultat)

     

Fullständigt skriptspråk och lättanvända grafiska skript

     

Gränssnitt för externa program (API)

     

Lista skillnader mellan modeller

     

Sök i modeller

     

Jämför filer

     

Översiktsvy

     

Editerbara GUI formulär

     

IDA Simulation Environment (gör egna komponentmodeller)

     
Extensions
       
BIM Import not1
Daylight   not1  
Miljöbyggnad   not1   not1
ASHRAE 90.1
  not1   not1
Boreholes    not1   not1
Ice Rinks and Pools   not1   not1

 1 Tilläggsmodulerna kan köpas separat


 

  

Skriv ut E-post