equa-logo

Jämförelsetabell

 

Funktioner
   
Standard
     
Expert

Flerzons- och helårsstudier av energi och koldioxidutsläpp i hela byggnader

   

Dynamisk värme- och kylbehovsberäkning

   

Dimensionering av produktionsanläggning och kringsystem

   

Analys av termisk komfort genom detaljerad strålningsberäkning (PPD, operativtemperatur, EN15251)

   

Ljusberäkning (radiosity) för värmebalans, termisk komfort och dagsljusnivå

   

Solinstrålning och skugganimering

   

Blandning mellan naturlig och mekanisk ventilation

   

Vätskeburna radiatorer, kylbafflar och kylpaneler

   

3D-visualisering av indata och resultat

   

Realtidsanimering av resultat i 3D

   

Anpassade tidssteg (vid behov kortare än en sekund)

   

Transparenta modeller (möjlighet att logga alla variabler)

   

Stöd för flera språk och marknader

   

ESBO (Early Stage Building Optimization) med modeller för förnyelsebar energi som t.ex. solvärme, tankar, borrhålslager, värmepumpar, PV, vindkraft, CHP etc.

   

Byt ut standardvarianten av en produktionscentral mot en ESBO-central

   

Modellera schematiskt egna aggregat och styralgoritmer

     

Editerbara luftbehandlingsaggregat och produktionscentraler

     

Parallellisering (stöd för flerkärniga processorer)

     

Parametervariation och optimering

     

Materialskikt med fasändring (PCM)

     

Skriv egna modeller med NMF, Neutral Model Format (liknande Modelica)

     

Versionshantering (hantera fler beräkningsfall med automatisk uppdatering av resultat)

     

Fullständigt skriptspråk och lättanvända grafiska skript

     

Gränssnitt för externa program (API)

     

Lista skillnader mellan modeller

     

Sök i modeller

     

Jämför filer

     

Översiktsvy

     

Editerbara GUI formulär

     

IDA Simulation Environment (gör egna komponentmodeller)

     
Extensions
       
BIM Import not1
Daylight   not1  
Miljöbyggnad   not1   not1
ASHRAE 90.1
  not1   not1
Boreholes (beta)   not1   not1
Ice Rinks and Pools (beta)   not1   not1

 1 Tilläggsmodulerna kan köpas separat


 

  

Skriv ut E-post