equa-logo

Miljöbyggnad

 

Tilläggsmodulen för Miljöbyggnad, som nu stödjer Miljöbyggnad 3.1, underlättar rejält analysen och redovisningsprocessen i samband med Miljöbyggnadsprojekt.

  

MB1 

 

Modulen genererar automatiskt resultat- och indatarapporter för sex av indikatorerna, inklusive indikatorbetygen enligt Miljöbyggnad. Indikatorerna som behandlas är (1) energianvändning, (2) värmeeffektbehov, (3) solvärmelast, (10) termiskt klimat vinter, (11) termiskt klimat sommar och (12) dagsljus.

 

MB3

 


Detaljer:
  • Finns som tilläggsmodul till Standard- och Expertversionen
  • För dagsljusberäkningar krävs Expertversionen. Standarversionen kan annars kompletteras med tilläggsmodulen Daylight
  • Kräver IDA ICE version 4.8 (eller högre)
  • Kräver Anpassning Sverige

 

Skriv ut E-post