equa-logo

Boreholes

 

Förutsäg beteendet hos stora fält av samverkande borrhål i en enda simulering – både av raka och vinklade hål i en homogen mark.

 

boreholes 1 1200

 

Varje individuellt hål (enkelt eller dubbelt U-rör) modelleras i 2D-cylindriska koordinater. Genom superposition och speglingstekniker kan hela temperaturfältet, med korrekt termisk respons i alla tidsskalor, beräknas och visualiseras i 3D.

Genom samtidig (fullt kopplad) simulering av borrhålsfältet, produktionscentralen och byggnaden är det möjligt att få en realistisk bild av värmepumpens kapacitet och COP-variationen beroende på temperaturen från borrhålet och lasten från byggnaden. Man kan också tillämpa styrstrategier för att optimera lagrets temperaturnivå för både för kyla och värme. Dessa kritiska aspekter kan inte studeras med den vanligt använda metoden där man först beräknar lasten från byggnaden och sedan applicerar den på en separat borrhålsmodell.

En förenklad version av borrhålsmodellen, begränsad till ett hål, levereras med Standardversionen av IDA ICE.

 


Detaljer:
  • Finns som tilläggsmodul till Expertversionen
  • Kräver IDA ICE version 4.6.1 (eller högre)

 
 

Skriv ut E-post