equa-logo

Utbildning

 

IDA ICE Educational är tillgänglig för alla institut eller lärosäten som ger en erkänd examen. Det finns tre olika licenser för utbildningändamål, alla med samma funktioner som expertversionen.

 


För utbildning och forskning

Är du intresserad av IDA ICE Educational?
Kontakta oss


  

leaf Educational enanvändare

Licenstypen Educational enanvändare tillåter att licensen används av en (1) namngiven användare. Licensen kan användas både för forskning och kommersiellt

 


  

leaf Educational klassrum

Licenstypen Educational klassrum ger er ett antal licenser som kan användas för utbildningsändamål. Studenterna kan också låna hem licenser för eget arbete under en begränsad period.

 


 

   

leaf Educational avdelning

 Licenstype Educational avdelning ger er ett antal licenser som kan användas för forskning och utbildningsändamål. Licensen inkluderar också en tvådagarskurs för personalen.

 

Skriv ut E-post