equa-logo

Jämförelsetabell

 

Funktioner
   
ESBO Light
     
ESBO

Ett rum

       

Flera rum

       

Rektangulär zongeometri

       

Godtycklig zongeometri

       

Zon-multiplikator

       

Helårssimulering

       
Dagsljusberäkning med Radiance™ (begränsad, alla möjligher i tilläggsmodulen Dagsljus)        
Beräkning av glas EN ISO 52022-3, EN 410 and ISO 15099        

Batchkörning

       

Rapport för jämförelse av fall

       

Omkringliggande skuggnade objekt

       
Balkonger och andra fasta solavskärmningar        

3D-visulaisering av byggnaden

       

Indata för köldbryggor

       

Indata för markegenskaper

       

Indata för systemförluster

       

Borrhålsmodell

       

Solfångare

       
Solceller        
Vindkraft        
Fönsteröppning        
“Måla” med konstruktioner, ytegenskaper och fönstertyper i 3D-vyn        

 

       

Support via forumet

       

Tillgänglig som installation på dator

       

Tillgänglig som molntjänst

       
 
Tillägg
       
BIM import       not1
Daylight       not1
VDI 2078       not1

 1Tilläggsmoduler kan köpas separat

  

Skriv ut E-post