equa-logo

Tidigare versioner

Nedan listas de viktigaste nyheterna i tidigare versioner av ESBO.Höjdpunkter i 2.2

 


 

leaf Spektrala egenskaper hos glas och solskydd

Spektralberäkning införs för glas och integrerade solskydd. Detta innebär att egenskaperna för hela glas-/solskyddssystemet beräknas för varje våglängdsintervall. Spektrala beräkningar ger högre noggrannhet än icke-spektralt. För moderna glas- och solskyddsmaterial kan icke-spektrala beräkningar ge betydande fel (> 10%) och tänkbara systemkombinationer kan missas. Spektraldata kan laddas upp av tillverkare när som helst och synkroniseras automatiskt med användardatabaser.

spectral2

 


 

leafBeräkning av övertemperatur

Overheating calculation is a new simulation type to automatically find the worst day for rooms that have no or limited mechanical cooling. 

 


 

leaf Roterande hygroskopisk värmeväxlare

Ett luftbehandlingsaggregat med en roterande värmeväxlare baserad på prEN 16798-5-1 introduceras. Den har tre alternativa ytbeläggningar:

  • Obehandlad: Denna kan överföra fukt endast då kondensation sker inne i hjulet.
  • Hygroskopisk : Denna typ återvinner fukt ur frånluften även utan kondensering.
  • Sorption (“desiccant wheel”): Roterande värmeväxlare för hög fuktåtervinning. Kan överföra mer fukt än en hygroskopisk värmeväxlare.

ew2

 


 

leafNya typer av integrerat solskydd

Tre nya typer av typiska solskydd kan nu enkelt väljas för fönstret; mikrolameller (skuggningen är beroende av två vinklar), mellanliggande persienner och Screen mellan glasen. Det är nu möjligt att få åtkomst till tillverkarndata för solskyddsmaterialen.

 


 

leafNy modell för värmeavgivning från personer

I ESBO beräknas termisk komfort enligt ISO 7730. I ESBO 2.1 och tidigare har värmeavgivningen från en person som är för kall (PMV<0) varit högre än den specificerade metabolismen. I ESBO 2.2 justeras istället beklädnaden så att PMV blir nära noll. Det innebär att värmeavgivningen alltid är lika stor som metabolismen. Denna förändring påverkar bara avgiven värme, inte beräkning av PMV/PPD.

 


 

leaf Extern skuggning1

Det är nu möjligt att infoga och redigera horisontella skuggande objekt i Byggnad 3D och skuggning.

Till toppen

 


 

Höjdpunkter i 2.1

 


 

leaf Frånluftsvärmepump

Nu finns en frånluftsvärmepump tillgänglig i ESBO. Det är snabbt och lätt att  sätta upp ett system med vätskekopplad återvinng ur frånluften och lagringstank. Det finns stöd för dimensionering av värmepumpen.

 


 

leaf Värmeväxlare med kylåtervinning

Det går att stänga av kylåtervinningen för att visa hur mycket effekt och energi funktionen sparar.

Till toppen

 


 

Höjdpunkter i 2.0

 


 

leaf Fönster och solskydd

Nyheter för fönster och solskydd:

  • Nu används en detaljerad modell som beskriver glasningen skiva-för-skiva, enligt ISO 15099, vilket möjliggör en mer realistisk och detaljerad simulering av fönster. Egenskaper för varje lager (glasskivor, hålrum och solskyddskikt) kan definieras vilket gör det möjligt att beskriva en godtycklig konstruktion.

  • Sex olika typer av typiska solskyddsprodukter kan enkelt väljas för fönstret. Det är möjligt att få åtkomst till tillverkardata för olika solskyddsmaterial.

  • Fällmarkis och markisolette är externa solskydd som lätt kan infogas och specificeras.

was2

 


 

leafKlimatdata

Nyheter för klimatdata:

  • Nya designdagar från ASHRAE Fundamentals 2013-databas för 6443 platser över hela världen är nu tillgängliga. Denna information innehåller varma (och kalla) extremdagar för varje månad under året, vilket gör att du kan beräkna kylbeov också för "ovanliga" månader.

  • Ny timvis väderdata från IWEC2-datauppsättningen för 3012 platser över hela världen (många av dem matchar designdagarna).

  • Klimatdata kompenseras automatiskt för skillnader I longitude mellan väderstationens placering och placeringen av byggnaden.

  • Lätt att ladda ner klimatdata.

 


 

leaf Ny kylbehovsberäkning

En ny algoritm för kylbehovsberäkning har implementerats. Den har en automatisk detektering av värsta dagen på året och använder data för extremtemperaturer från ASHRAE Fundamentals databas. I moderna byggnader med låga transmissionsförluster kan de största värdena på kylbehovet vara från februari eller mars, och inte under sommarmånaderna som man kan förvänta sig. Den nya metoden detekterar detta automatiskt och sparar extremdagarna för varje zon och ventilationsaggregat, liksom för primärsystemet.

 


 

leaf Resultat

Resultat från flera simuleringar sparas tillsammans med projektfilen och en ny rapport för varje simuleringstyp har implementerats. I betalversionen av ESBO kan två nya resultatflikar öppnas; Sammanfattning och Detaljer. Sammanfattningsfliken innehåller tabeller för rumen, luftbehandlingen och primärsystemet. I sammanfattingen av kylbehovsberäkningen redovisas alla extremfall, dels tillsammans men även var för sig. Fliken för detaljerat resultat har ett nytt sätt att redovisa flera diagram tillsammans, och använder ett kors och en ”snap”-funktion för lättare avläsning.

cs2

hd2

 


 

leaf Tillverkardata

Tillverkardata för rumsapparater och solskydd är nu tillgängliga direkt innefrån ESBO.

 


 

leaf Batchkörningar och jämförande rapport1

Alla öppna ESBO fall kan nu simuleras med ett enda musklick. Resultatet från alla simuleringar redovisas i en jämförande rapport.

 


 

leaf Fläktluftkylare

En ny modell av fläktluftkylare med bättre parametuppsättning är nu tillgänglig. Genom att sätta fläkteffekten till noll kan den användas som en ideal apparat kopplad till det vätskeburna systemet.

 


 

leaf Komprimerat binärt filformat

Det är nu förvalt att spara hela ESBO-projektet i en enda binärfil. Det gör det enklare att kopiera projekt och att hantera dem i filsystemet.

 

Till toppen

  


Inkluderad i betalversionen av ESBO

Skriv ut E-post