equa-logo

BBR

 

Tilläggsmodulen BBR gör det enklare och mer effektivt att använda ESBO i projekt där BBR-krav ska kontrolleras och rapporteras.

 Förutom möjligheten att importera flera orter och väderfiler från SMHI-SVEBY kan följande simuleringar utföras: 

  • Byggnadens tidskonstant och DVUT
  • Maximal eleffekt vid DVUT (om byggnaden är elvärmd)
  • Energiberäkning och bestämning av maximalt uteluftsflöde

bbbr

 

Vid energiberäkningar  genereras också en specifik BBR-rapport där indata, specifikt beräknade krav för byggnaden och resultat tydligt framgår.

ea

Region   : Sverige
Språk   : Svenska
Orter och väderfiler   : 50+ / 300+
Regelverk   : BBR 25

Detaljer:
  • Tillgänglig som tilläggsmodul till betalversionen av ESBO
  • Kräver ESBO 2.3 (eller högre)

 

Skriv ut E-post