equa-logo

 ESBO vs. ESBO Light

 

Nedan är de huvudsakliga fördelarna med betalversionen av ESBO jämfört med ESBO Light.

För mer detaljer, se jämförelsetabellen!

  

leaf Mer komplex geometri

Modeller kan anpassas till verkliga geometrier. Flera rum med godtycklig geometri kan studeras samtidigt, även (via  BIM import) rum med komplexa takgeometrier och lutande väggar. Det finns en 3D-vy av alla rum tillsammans och egenskaper kan tilldelas olika objekt direkt i denna 3D-vy.

 


  

leaf Energi för hela byggnaden

Betalversionen av ESBO  har en mängd egenskaper som behövs för att göra en analys av en hel byggnad så som köldbryggor, omkringliggande skuggning, förluster mot mark, samt förluster i rör och kanalsystem.

  


  

leaf Rapporter för jämförelse av olika fall

Flera fall kan studeras med ett enda klick och resultatet jämförs sida vid sida i samma rapport.


 

leaf Förnyelsebar energi

Solvärme, solel, vindkraft, samt borrhålslager finns tillgängligt.
 

  

leaf IDA ICE utdata

Alla utdata som finns i IDA ICE är tillgängliga, t ex PPD-index, CO2, luftfuktighet och dagsljus. Fler användarval kan göras.


   

 

Skriv ut E-post