equa-logo

Höjdpunkter i 2.3

 


Läs mer om ESBO här


  

leafIntegration mot CAD för VVS1

Importera zongeometri från CAD-modeller som skapats i CAD-verktyg för VVS och exportera simuleringsresultat tillbaka till CAD-verktyget. Alla CAD-verktyg som kan exportera IFC-filer med rumsvolymer (spaces) och volymgränser (space boundaries) stödjs.

Introduktion av rumsmallar i ESBO. Först skapas ett antal rumsmallar med önskade egenskaper som värmelaster, luftflöden och rumsapparater. Sedan hämtas data från dessa rumsmallar då IFC-filen importeras.

MEP_CAD2

 


 

leaf Dagsljus

Avancerade dagsljusberäkningar via koppling till ljusberäkningsverktyget Radiance™. Enkelt att sätta upp, beräkna och rapportera ett fall direkt inne i ESBO. Beräkning av dagsljusfaktor och ljusstyrka2, med2 eller utan solskydd. Möjlighet att välja olika himmelsmodeller inklusive CIE standard och Perez baserad på väderfiler. Rapport med median2, medel2, minimum2, maximum2 och jämnhet (uniformity ratio)2 samt färgkodad visualisering av fält.

daylight2

 


 

leaf Ny glasrapport

En ny detaljerad glasrapport har utvecklats där glasets egenskaper beräknas enligt EN ISO 52022-3, EN 410 och ISO15099.

glazing2

 


 

leaf Nya modeller av värmepumpar och kylmaskiner

En ny modell för värmepumpar och kylmaskiner med variabel hastighet, som baseras på kompressortillverkarnas polynom, finns med i ESBO 2.3. Tillverkare kan ladda upp data om sina produkter.

 


 

leaf Ny typ av integrerat solskydd

Dynamiska glasrutor – t.ex. elektrokroma glasrutor kan nu enkelt väljas för fönster. Det finns tillgång till tillverkares data.

switchable_panes2

 


 

leaf Externa solskydd3

ESBO stödjer nu skuggning från andra rum, balkonger och andra fasta solskydd.

balcony2

 


 

leaf Nya fönsterfunktioner3

Fönster har förbättrats i ESBO 2.3. Här är ett par exempel:

  • Ett fönster kan sparas som en typ. Det gör det lättare att lägga till fler fönster av denna typ, antingen på rumsfliken, eller i Byggnad 3D och skuggning genom att måla byggnadens fönster med en fönstertyp från paletten.

  • Det är nu möjligt att simulera fönstervädring.


 


 

leaf Lättare att använda3

Egenskaper hos väggar och ytor kan enkelt ges i Byggnad 3D och skuggning genom att måla byggnadens väggar med konstruktioner och ytegenskaper valda i paletten.

usability2

 

 Till toppen

 


1 Tillgängligt i tillägget BIM Import i betal-versionen av ESBO

2 Tillgängligt i tillägget Dagsljus i betal-versionen av ESBO

Tillgängligt i betal-versionen av ESBO

 

Skriv ut E-post