equa-logo

 

Aiemmat versiot

   

Alla on lista tärkeimmistä uudistuksista aiemmissa IDA ICE:n versioissa.
 

 Uutta versiossa 4.7


leaf Päivänvalo1 

Päivänvalolaskentoja voi nyt suorittaa IDA ICE:n käyttöliittymässä käyttäen IDA:a rajapintana Radiance™ -valaistussimulointiohjelmistolle. Laskennan asettaminen ja suorittaminen on helppoa ja nopeaa. Voit laskea päivänvalokertoimia ja valaistusvoimakkuuksia haluamissasi vyöhykkeissä itse määrittämilläsi sisä- ja ulkopinnoilla. Voit asettaa eri taivasmalleja, kuten CIE standard sky:n ja Perez:n sääpohjaisen taivasmallin. Tuloksissa esitetään pinnalta mitattu keskiarvo, minimi, maksimi ja tasaisuus. Tuloksien visualisoinnissa voit tarkastella tuloksia värikoodattuna ja näyttää pinnan prosenttiosuuksia määrittämäsi raja-arvon molemmin puolin.

 

daylight 800
leaf Rinnakkaisajo2

Lähes jokaisessa nykyaikaisen tietokoneen prosessorissa on useita ytimiä, ja nyt IDA ICE voi käyttää simuloinnissa näitä hyödyksi.

 • Voit ajaa useita eri simulointeja samasta tai eri malleista rinnakkain tai jakaa simulointijakson useaan lyhyempään simulointiin, jotka ajavat rinnakkain.
 • Voit simuloida versionhallintapuusta useita malleja yhtä aikaa.
 • Päivänvalolaskennassa eri vyöhykkeet, mittauspinnat ja ajanhetket on jaettu eri prosessoreille ja ne ajavat rinnakkain.
 • Tiedosto-valikosta voit avata useita IDA ICE -instansseja, jolloin voit ajaa simulointeja toisessa ikkunassa ja mallintaa rakennusta toisessa.


leaf Ikkunat ja aurinkosuojaimet

Uusia ominaisuuksia ikkunoille ja aurinkosuojaimille:

 • Yksityiskohtaiselle ikkunamallille on luotu kuusi erilaista tyypillistä suojauslaitetta. Tietokanta sisältää varjostinmateriaaleja useilta eri valmistajilta. Suojainten toimintaa voi nyt myös visualisoida 3D-näkymässä.
 • Sekä yksinkertaiselle että yksityiskohtaiselle ikkunamallille voidaan luoda varsimarkiisi ja markisoletti ilman piirtämistä. Nämä varjostimet ja niiden toiminta voidaan visualisoida 3D-näkymässä.
 • Ulkoisille varjostimille on nyt mahdollista luoda omia säätömakroja2. Valosensori on nyt vakioasetuksena ikkunan ulkopinnalla.

4.7 windows and shadings 800
leaf Säädata

Uutta säädatassa:

 • Uutta mitoituspäivädataa on nyt saatavilla ASHRAE Fundamentals 2013 -tietokannasta, joka sisältää 6443 kohdetta ympäri maailman. Data sisältää äärimmäisten kuumien ja kylmien päivien tiedot jokaiselta vuoden kuukaudelta.
 • Uutta tunnittaista säädataa IWEC2 -tietokannasta, jossa on 3012 kohdetta ympäri maailmaa (näistä moni täsmää mitoituspäivädataan).
 • Säädata asetetaan automaattisesti kompensoimaan ne erot pituuspiireissä, jotka jäävät sääaseman ja valitun rakennuksen sijainnin välille.
 • Puuttuva säädata voidaan helposti ladata tietokannasta.


leaf Uudenlainen jäähdytystarvesimulointi

Jäähdytystarvesimuloinneissa käytetään uutta algoritmia ja automaattista ”vuoden pahimman päivän” etsimistä, joka hyödyntää kuukausittaista äärimmäisen sään dataa ASHRAE Fundamental 2013 -tietokannasta. Nykyaikaisissa rakennuksissa, joissa lämmön johtuminen on vähäistä, jäähdytystarve saattaa saavuttaa huippunsa esimerkiksi maalis- tai syyskuussa, jolloin aurinko paistaa matalalta. Uusi simulointitapa havaitsee tämän automaattisesti ja tallentaa tulokset jokaiselta ”pahimmalta” päivältä vyöhyke- ja ilmanvaihtokonekohtaisesti sekä primäärijäähdytysjärjestelmälle.

 


leaf Tulokset

Projektitiedostoon tallennetaan nyt simulointitulokset jokaisesta eri simulointityypistä. Tulokset-välilehti on korvattu Yhteenveto- ja Yksityiskohdat-välilehdillä. Yhteenveto-välilehti sisältää vyöhykkeiden, rakennuksen ja ilmanvaihtokoneiden tulosten yhteenvedot. Jäähdytystarvesimuloinneista esitetään yhteenvedot yksittäisistä huipputapauksista. Yksityiskohdat-välilehdellä voi tarkastella useita diagrammeja samassa näkymässä. Diagrammeissa on uutuutena tähtäin, jolla voi helposti lukea tuloksia suoraan diagrammista.

 

4.7 results summary 14.7 results details1
leaf Simuloi valitut vyöhykkeet

Valitsemasi vyöhykkeet kloonataan uuteen malliin, jolloin voit helposti ja nopeasti tarkastella kyseisten tilojen käyttäytymistä ilman että joudut simuloimaan koko rakennusta.

 


leaf IDA ICE -portaali

IDA ICE:n käynnistyessä avautuu myös portaali, jossa on uutisia, tulevia tapahtumia, linkkejä videotutoriaaleihin, viimeisiin foorumin viesteihin, yhteystietoja sekä käyttäjä ja lisenssitietoja.

 

4.7 portal
leaf Päivitetty IFC tuonti3


 • Nyt on mahdollista kartoittaa IFC-tilatyypit vyöhykepohjiksi ja konvertoida kaikki IFC-tilat vyöhykkeiksi yhdellä painalluksella.
 • IFC-tiedostojen, jotka on validoitu Simplebim-ohjelmiston IDA ICE -laajennuksen avulla, tuontia on paranneltu.
 • Lasijulkisivuissa läpinäkyvät paneelit tuodaan ikkunoina ja läpinäkymättömät paneelit seininä.
 • Rakennuksen vaippa voidaan määritellä erillisellä tilaobjektilla IFC-tiedostossa.


leaf Vyöhykkeiden yhdistäminen (beta)

Vyöhykkeitä voi nyt yhdistää isommiksi vyöhykkeiksi. Tämä mahdollistaa vyöhykkeiden muokkauksen piirtämättä tiloja uudestaan, ja on myös yksinkertainen tapa luoda monimutkaisia vyöhykegeometrioita.

 


leaf Uusi ESBO versio

Uudelleen suunniteltu versio ESBO:sta (Early Stage Building Optimization):

 • Valmistajan dataa huonelaitteista ja aurinkosuojaimista on nyt suoraan saatavilla ESBO:ssa sekä IDA ICE:ssa.
 • Mahdollisuus poistaa lämmin- ja kylmävesivaraajat. Vakiomalli on nyt koko-vapaa ja ilman varaajia.

leaf VELUX EIC Visualizer Professional

VELUX Energy and Indoor Climate (EIC) Visualizerin pro-versio sisältyy nyt IDA ICE:en. Visualizer keskittyy ikkunoihin ja aurinkosuojauksiin ja sitä käytetään arvioimaan omakotitalojen energiankäyttöä, ilmanvaihtoa ja sisäilmastoa.

 


leaf Uusia ominaisuuksia perusversiossa

Ominaisuuksia, jotka kuuluivat ennen vain Expert-versioon tai laajennuksiin (Parannettu ikkunamalli4  ja Lattiajäähdytys ja -lämmitys) on lisätty IDA ICE:n perusversioon.
 • Avattavat ikkunat ja ulko-ovet.
 • Ikkunatuuletus aikatauluohjattuna (Expert-versiossa voit myös luoda omia ohjausmakroja)
 • Simuloi tuuletettuja kaksoisjulkisivuja ja muita komplekseja lasijulkisivuja.
 • Yksityiskohtainen, ISO 15099:n mukainen ikkunamalli, jolla voit luoda ikkunarakenteen lasikerroksittain (lasit, ilmavälit ja kaihdin/verho). Voit luoda vapaasti haluamasi ikkunarakenteen. Mukana on myös kattava tietokanta.
 • Rakenteissa olevat vesikiertoiset lattialämmitys ja -jäähdytysjärjestelmät sekä sähköiset lattialämmitykset.
 • Yhdistetty jäähdytys- ja lämmityspaneeli.

 

leaf Matemaattisten mallien debuggaus2

Kun advanced-tason malli on näkyvillä simuloinnin aikana, kaikkein hitain komponentti näytetään punaisena joka aika-askelella. Tämä auttaa ongelmallisten komponenttien havaitsemisessa.

 

4.7 debugging advanced level
leaf Puhallinkonvektorimalli

Uuteen puhallinkonvektorimalliin on asetettu soveliaammat parametrit ja se on numeerisesti tehokkaampi. Asettamalla puhallintehon nollaksi mallia voi käyttää myös ”ideaaliyksikkönä”, joka on kuitenkin vesikiertoinen.

 


 leaf Pakattu tallennusmuoto

Uusi vakiotallennusmuoto IDA ICE -projekteille on yksittäinen binääritiedosto, joka mahdollistaa projektitiedostojen paremman hallinnan ja vie huomattavasti vähemmän kovalevytilaa.

 


 leaf Autotallennus

IDA ICE -projektisi tallennetaan nyt automaattisesti temp-hakemistoon 10 minuutin välein, sekä ennen ja jälkeen jokaisen simuloinnin.

 


leaf Kontrollimakrot2

Uusia ominaisuuksia kontrollimakroille:

 • Ideaalijäähdyttimiin ja -lämmittimiin voi nyt tehdä omia ohjausmakroja.
 • Itse luoduissa ohjausmakroissa pääsyä hallitun laitteen parametreihin on helpotettu. Skriptiä ei enää tarvita.

 

  


Uutta versiossa 4.7.1leaf Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu on nyt saatavilla IDA ICE:n peruskäyttöliittymään. Nestekiertoisen poistoilman lämmöntalteenoton mitoittaminen ja yhdistäminen lämpöpumppuun ja varaajaan on nopeaa ja helppoa.

leaf Jaa5 ja yhdistä vyöhykkeitä (beta)

Vyöhykkeitä on nyt mahdollista jakaa pienempiin osiin tai yhdistää suuremmiksi vyöhykkeiksi. Näillä toiminnoilla voit muokata vyöhykejakoa joutumatta piirtämään tiloja uudelleen. On myös mahdollista luoda monimutkaisempia vyöhykegeometrioita.

leafUusi nestepiiri IV-koneen ja primäärijärjestelmän välillä

Uusi nestepiiri ilmanvaihtokoneen ja primäärijärjestelmän välillä helpottaa omien järjestelmien rakentamista.

Sivun ylälaitaan1
Sisältyy Expert-versioon ja saatavilla laajennuksena (Päivänvalo) perusversioon.

2 Sisältyy Expert-versioon.

3 Sisältyy Expert-versioon ja saatavilla laajennuksena (BIM-tuonti) perusversioon.

4 Perusversiossa ei ole mahdollista luoda sisäisiä aukkoja ja suuria horisontaalisia aukkoja, tähän vaaditaan Expert-versio.
 
5 Alkaen versiosta 4.7.1.

 

 

 

 


Uutta versiossa 4.6leaf Uusi tukikeskus

Asiakastukijärjestelmää on parannettu. Päivitetyn käyttöoppaan, avusteiden ja opetusvideoiden lisäksi on rakennettu täysin uusi tietokanta/käyttäjäfoorumi, joka tarjoaa uuden tavan asiakastukeen. Uusi Lataus- ja infosivusto sisältää muutoslogeja, listan tunnetuista virheistä, validointiraportteja, sertifikaatteja ja muita dokumentteja.

4.6 help centerleafUusi säädatan latauskeskus ja tuettu tiedostomuoto


Uudesta latauskeskuksesta löydät helposti tarvitsemasi säädatat. Yli 3000 ASHRAE IWEC2 säätiedostoa on saatavilla.

4.6 climate downloadleaf Diagrammitoiminnot

 Uusia visualisointityökaluja

 • Pintakuvaaja esittää 3D-graafin värikoodattuna tasona. Tukee myös kaavan tunnistusta.
 • Mahdollisuus tehdä diagrammi, joka näyttää tietyt muuttujat kaikilta tai valitsemiltasi vyöhykkeiltä.
 • Lisää vaihtoehtojaa pysyvyyskäyriin. Näytä muuttujan pysyvyydet määrittämiesi rajojen ylä- tai alapuolella.

4.6 diagram functionsleaf Lasitus ja varjostus yksityiskohtaisessa ikkunamallissa

Suunnittele lasitus- ja varjostusominaisuuksia yksityiskohtaisessa ikkunamallissa. Voit laskea lasitusrakenteen tärkeimmät parametrit sekä tallentaa ja käyttää niitä normaalissa ikkunamallissa.

4.6 glazing and shading from detailed windowleaf Lisää asetuksia peruskäyttöliittymässä

 • Uusi asetus sallii aikataulun vaihtamisen ohjausjärjestelmän ulostulosignaaliin. Esimerkiksi läsnäoloaikataulu voidaan antaa läsnäolotunnistimen signaalista.
 • Mahdollisuus luoda peruskäyttöliittymässä tarkennettu kuvaus ESBO-primäärijärjestelmästä. Luotua mallia voi muokata vapaasti.
 • Valita mistä piiristä syötetään paikallisen IV-koneen menovesi.
 • Vuotoilmavirtauksille voi syöttää arvot.

4.6 more options standard levelleaf Geometria

 • Varjostavia elementtejä, kuten kiinteitä reuna- ja lippavarjostimia, voi kytkeä julkisivuun 3D-näkymässä.
 • Helpotettu usean kappaleen, esimerkiksi ikkunoiden tai oviaukkojen, lisäämistä pohjapiirrokseen.
 • Tarkastele ja muokkaa ikkunalaudan korkeutta yleisnäkymässä.
 • Muuta IFC -mallien paikkaa, esimerkiksi korkeuskoordinaatteja.
 • Mahdollista tuoda .skp malleja, myös SketchUp 2013:sta.

4.6 geometryleaf IDA ICE Viewer

Ilmainen katseluohjelma sallii projektitiedostojen tarkastelun. Voit katsella tuloksia tai 3D-animaatioita. Projektitiedostot voi tallentaa IDA ICE:ssa suojattuun formaattiin, jonka voi avata vain IDA ICE Viewerillä.

 leaf Varjostuslaskelmat

Ulkoiset ikkunan varjostukset, varjostavat rakennukset ja tuodut varjostavat elementit sisältävät nyt parametrin valonläpäisevuudelle, jolloin osaksi valoa läpäisevät varjostukset ovat nyt mahdollista mallintaa.leaf Uusi 3D animaatio

Mahdollisuus animoida ikkunoiden kaihtimen ja verhojen käyttöä.leaf Paranneltu 3D-navigointi

Navigointi 3D näkymässä on nyt helpompaa kuin koskaan. Voit zoomata hiiren rullalla, tai voit tarkentaa yhteen valittuun objektiin.


Sivun alkuun
 


Uutta versiossa 4.5


 

 leaf Early Stage Building Optimization (ESBO)

ESBO on uusi IDA ICE laajennus, joka yksinkertaistaa aikaisen vaiheen rakennusoptimointia. Se sallii käyttäjän kokeilla erilaisia rakennuksen ja järjestelmien kokoonpanoja mahdollisimman pienellä käyttäjän työmäärällä.

 

4.5 esbo

 


 

leaf Uusiutuvat energiajärjestelmät

Uudet mallit lämpöpumpulle, aurinkokeräimelle, kerrostavalle varaajalle, lämpökaivolle, CHP-laitokselle, tuuliturbiinille, aurinkokennolle ja muille ilmaisen energian lähteille helpottavat innovatiivisten järjestelmien rakentamista.

 

4.5 new hvac system

 


 

leaf Monimutkaiset vyöhykkeet ja rakennukset

Nyt on mahdollista käyttää mielivaltaisia geometrioita sekä vyöhykkeissä, että rakennuksen vaipassa, mukaanlukien mallit joissa on reikä. Geometriat tuodaan SketchUpista tai muusta geometrian mallinnusohjelmasta. Kappaleita voi siirtää 3D näkymässä.

 

4.5 complex zones

 


 

leaf Uusi 3D näkymä

Täysin uusi 3D näkymä, joka muistuttaa SketchUpin vastaavaa. Muut parannukset sisältävät varjojen muodostumisen maahan, mahdollisuuden kytkeä seinien paksuus päälle/pois, röntgen-näkymän ulkoisista varjostimista, sekä kappaleiden ja IFC-mallien tuonnin.

 

4.5 new 3d look

 


 

leaf Uudet 3D animaatiot

Lisätty uudentyyppisiä nuoli-animaatioita joilla voi kuvata ilmanvaihdon virtauksia, ikkunoiden energiatasapainoja ja tuulen suuntavektoreita. Valitut muuttujat voidaan näyttää taulukkona 3D animaation yhteydessä.

 

4.5 new 3d animations

 


 

leaf Julkisivuikkunat ja varjostukset

Ikkunat, aukot ja varjostukset voi nyt lisätä julkisivuun suoraan 3D näkymässä. Uusi grid toiminto tarjoaa helpon keinon hallita ja luoda isoja symmetrisiä objektiryhmiä, kuten ikkunoita, nopeuttaen työskentelyä huomattavasti.

 

4.5 facade objects 1200

 


  

leaf Paranneltu vyöhykelomake

Uusi paranneltu vyöhykelomake johon kuuluu 3D näkymä ja yhteenvetotaulukko. Uudesta yhteenvetotaulukosta on helppoa tarkastella ja muokata kaikkia tärkeitä vyöhyketason muuttujia.

 

4.5 improved zone form

 


 

leaf Uudet mukautetut ohjaimet ja säädöt

Peruskäyttöliittymässä on mahdollista muokata ja luoda omia ohjaimia ja säätöjä laitteille, kuten huoneyksiköille, kaihtimille ja valoille. Keskitettyjä ohjaimia voi myös luoda sekä vyöhyke-, että rakennustasolla.

 


 

leaf Useita lattia-ala määritelmiä

Tuki useille eri lattian pinta-alan laskemistavoille. On myös mahdollista asettaa vyöhyke tai osa rakennuksen alasta erityisesti tiettyyn pinta-alan laskentatapaan.

 


 

leaf Parannellut vyöhykekuormat

Joustavampi vyöhykkeen kuormien hallinta. Tuki usealle valaisimelle. Lämpimän käyttöveden kulutus voidaan asettaa ajan funktioksi vyöhyketasolla. Laitteet voivat vapauttaa vesihöyryä ja laitteiden hyödyntämisaste on lisätty.

 


 

leaf Kylmäsillat

Lisätty uusia kylmäsiltoja. Uudet elementit tukevat sisäkulmia, sekä sisäseinien ja alapohjan liitoksia.

 


 

leaf Paljon muuta…

Diskreettejä aikaohjaimia; uusi syötedata tuloste; ulkoisesti päivitettävät resurssit – ryhmän, projektin tai yhtiön tietokannan hallintaan, jne. jne.

 

Sivun alkuun

 

 

 


Uutta versiossa 4.2


 

leaf Prosessiavuste

Prosessiavuste auttaa hallitsemaan ja aloittamaan projekteja. Avusteessa on listattuna tavanomaiset alkuaskeleet mallin rakentamisessa. Listasta löytyy suorat linkit oikeaan paikkaan käyttöliittymässä, opastusvideoita ja aputekstejä.

 


 

leaf Mukautuvat lomakkeet

Lomakkeet ja taulukot mukautuvat nyt ohjelmaikkunan koon mukaan. Tämä auttaa huomattavan paljon näyttöalan hallinnassa isommilla näytöillä.

 


  

leaf Lisätty taulukoita

Uusia syötetaulukoita lisätty mm. asetusarvoille, huoneyksiköille, energiamittareille ja LVI-järjestelmille yleisnäkymässä. Uusi järjestelmä jolla voi lisätä uusia taulukoita tulevaisuudessa on kehitetty.

 


 

leaf Pintadatan 3D visualisaatio

Vyöhykenäkymän Pinnat taulukon Tyyppi, Rakenne ja U-arvo näkyvät nyt 3D näkymässä erikseen joka pinnalle. Tämä helpottaa huomattavasti rakenteiden oikean sijoittumisen varmistamista.

 


 

leaf Energiamittarit -painike lisätty

Lisätty painike joka näyttää energiamittareiden käytön, nopeuttaen työskentelyä.

 


 

leaf Uusi vyöhykesensori

Uusi vyöhykesensori objekti jolla voi lukea vyöhykkeen muuttujia IV-koneessa ja primäärijärjestelmässä.

 


 

leaf Hierarkinen rakenne

Ikkunavaliko ikkunat näytetään hierarkisessa järjestyksessä.

 


 

leaf Muuttujien siirtäminen

Muuttujia voi vetää ja pudottaa riippuvuuskäyriksi. Näin voi helposti luoda esimerkiksi käyrän tunnittaisesta energiankäytöstä ulkolämpötilan funktiona.

       


 

leaf Joukkoajoa paranneltu

Nyt on mahdollista ajaa lämmitys-/jäähdytystarvesimulaatioita joukkoajona, sekä ajaa scriptejä.

 


 

leaf Käyttäjän määrittämä valaistusohjaus

Mahdollisuus määrittää omia ohjausstrategioita valaistukselle.

 

Sivun alkuun

 

 

 


Uutta versiossa 4.1 


 

leaf Tuki SktechUp tiedostoille

Mahdollisuus tuoda varjostuskappaleita käyttäen SketchUp malleja (.skp).

       


 

leaf Paranneltu IFC tuonti

Tehty parannuksia IFC tuontiin, erityisesti ovien ja ikkunoiden asetteluun. Paranneltu rakennuksen ulkokulmia ja monikerroksisten tilojen tukea.

 


 

leaf Paranneltu taulukoita

On mahdollista järjestää muuttujia, tehdä useita pylväsdiagrammeja ja vetää arvoja pylväsdiagrammeihin. Työkaluohjeet ja kontekstimenut toimivat nyt pinta-ala diagrammeissa ja pylväsdiagrammeissa. Akseleille on nyt enemmän toimintoja.

       


 

leaf Kiertymän ja kallistuman visualistointi

Nyt on mahdollista visualisoida ikkunapintojen horisontaalista kiertymää ja vertikaalista kallistumaa.

 


 

leaf Varjostavien kerrosten listaus

Yksityiskohtaisen ikkunamallin varjostuskerrokset näytetään ikkunalistalla.

 


 

leaf Vuotoilman yksiköt

Lisätty uusi vaihtoehtoinen yksikkö vuotoilmalle: m3/(h.m2 ulkovaippa).

 


 

leaf Värikoodatut koodikielet

NMF ja Modelica lähdekoodit on nyt värikoodattu lukemisen helpottamiseksi.

 


 

leaf Vyöhykkeiden palauttaminen

Vyöhykkeet voi palauttaa valittuun vyöhykepohjamalliin.

 


 

leaf 3D näkymän päivitys

Mahdollisuus muodostaa rakennuksen 3D-malli uudestaan.

 


 

leaf Muistirajoitin lisätty

On mahdollista manuaalisesti asettaa raja IDA ICE:n keskusmuistin käytölle.

 

Sivun alkuun

 

 

 


Uutta versiossa 4.0


 

leaf 3D ympäristö

Uusi tosiaikainen 3D ympäristö mahdollistaa parametrien syöttämisen ja simulaatiotulosten animoinnin, mukaanlukien auringonvalo- ja varjostusanimaatiot. Ympäristö tarjoaa myös yleiskatsauksen kaikissa projektin vaiheissa. Voit nopeasti muokata rakennusosien parametreja klikkaamalla osaa, kuten ikkunoita, ovia ja seiniä.

 


 

leaf Yleiskatsaustaulukko

Uudet yleiskatsaustaulukot antavat käyttäjälle hyvän yleiskuvan yksittäisistä parametreista monimutkaisissa malleissa. Voit tarkastella ja muokata tärkeitä syötedatataulukoita ja nähdä esimerkiksi lattia-aloja, u-arvoja, ulkoseinän aloja jne. Nämä taulukot voi myös kopioida exceliin ja takaisin.

 


 

leaf 3D BIM tuonti*

3D IFC malleja voi tuoda.

 


 

leaf Jäähdytystarve, Lämmitystarve, ja Energiasimulaatiot

Yksinkertainen tapa laskea ja raportoida rakennuksen jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon ja energian tarpeita.

 


 

leaf Versionhallintajärjestelmä*

Versionhallintajärjestelmä on tuottavuustyökalu, jonka avulla on mahdollista pitää kirjaa muutoksista malliversioiden välillä sekä automaattisesti suorittaa uudestaan mallinnuksia, jotka riippuvat muutoksesta. Ennen kaikkea versionhallintajärjestelmän avulla käyttäjä voi säilyttää edistyksellisen tason manuaaliset operaatiot, kun muutoksia tehdään perustasolla.

 


 

leaf Paranneltu tuki IV-koneille ja huoneyksiköille

Joukko esimääriteltyjä IV-koneita on lisätty, esimerkiksi yöjäähdytys yhdistettynä vyöhykkeen lämpötilan ja kosteudenhallintaan. Usea IV-kone voi palvella yhtä vyöhykettä.

 


 

leaf Monimutkaiset geometriat

Tuki monimutkaisemmille katto- ja rakennusgeometrioille. Erillinen kattoeditori helpottaa rakenteiden määrittelyssä.

 


 

leaf Tarpeenmukaisesti ohjattu ilmanvaihto

Paranneltu tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjausstrategia, jossa yhdistetään hiilidioksidikonsentraation ja lämpötilan ohjaus.

 


  

 leaf Muokattavat ohjaussäätimet

Vaihtuvailmavirtaisille järjestelmille, ikkunan varjostuksille ja avattaville ikkunoille on nyt helppoa luoda kustomoitu ohjausstrategia perustasolla. Mukana laaja kirjasto erilaisia ohjaustoimintokappaleita.

 


 

leaf Rajaton Undo/Redo

Rajaton kumoa/tee uudestaan (undo/redo) käyttö.

 


 

leaf Auringonsäteet

Lisätty kehittyneempi algoritmi auringonsäteiden läpäisylle. Algoritmi ottaa myös huomioon usean ikkunakerroksen läpäisyn.

 


 

leaf Uusi ikkunamalli*

Uusi ISO 15099:n mukainen yksityiskohtainen ruutu-ruudulta ikkunamalli, joka mahdollistaa entistä realistisemman ikkunoiden mallinnuksen. Sisältyy Parannettu ikkunamalli –laajennukseen.

 


 

leaf Mallien etsintä ja eroavaisuudet*

Helppo työkalu mallien ja niiden välisten eroavaisuuksien etsimiseen. Eroavaisuudet voi myös saada muokattavana skriptinä, jonka ajamalla yhdestä mallista saa identtisen toisen kanssa.

 


 

leafDiagrammit ja raportit

Parannellut diagrammit ja raportit. Tukee suurempia tulostiedostoja. Signaaleja voi vetää diagrammien välillä vertailtavaksi. Raportit perustuvat HTML-kieleen taulukoilla, jotka säilyvät exceliin siirrettäessä.

 


 

leaf Modelica kieli

Tuki malleille jotka on kirjoitettu Modelica yhtälöperusteisella kielellä.

 


 

leaf Säätiedostot

Helppo ladata ja asentaa säätiedostoja tietokantaan. EPW –tiedostoja voi suoraan ladata ja asentaa mistä tahansa julkisesta paikasta.

 

* Saatavilla täysversioon.

 

Sivun alkuun

 

  

Tulosta Sähköposti