equa-logo

Päivänvalo

 

Päivänvalolaskentaa käyttäen IDA:a rajapintana Radiance™ -valaistussimulointiohjelmistolle.

 

daylight 1200

 

Helppo laskennan asettaminen, suorittaminen ja visualisointi IDA ICE:ssa. Voit laskea päivänvalokertoimia ja valaistusvoimakkuuksia haluamissasi vyöhykkeissä itse määrittämilläsi sisä- ja ulkopinnoilla. Voit myös käyttää eri taivasmalleja, kuten CIE Standard Sky:ta ja Perez:n sääpohjaista taivasmallia.

Päivänvalolaskenta eri vyöhykkeissä, mittauspinnoilla ja aikapisteissä voidaan (Expert-versiossa) jakaa useille prosessoriytimille.

Tuloksissa esitetään pinnalta mitattu keskiarvo, minimi, maksimi ja tasaisuus. Tuloksien visualisoinnissa voit tarkastella tuloksia värikoodattuna ja näyttää pinnan prosenttiosuuksia määrittämäsi raja-arvon molemmin puolin.

 


Yksityiskohtia:
  • Sisältyy Expert-versioon
  • Saatavilla laajennuksena perusversioon
  • Vaatii IDA ICE -version 4.7 tai uudemman

 

Tulosta Sähköposti