equa-logo

Nyheter i Miljöbyggnad

Tilläggsmodulen för Miljöbyggnad underlättar rejält analysen och redovisningsprocessen i samband med Miljöbyggnadsprojekt. I den senaste versionen, som är specialanpassad för nya Miljöbyggnad 3.0, har bl.a. följande funktioner tillkommit. 

Mer om Miljöbyggnad för IDA ICE


 

 leaf DF-median och DF-punkt

Vid simulering av dagsljus går det nu att simulera både DF-median och DF-punkt  samtidigt (men bara redovisa det högsta värdet). Simuleringsmetod kan väljas specifikt för varje rum.


 

leaf Fönster mot norr

Vid beräkning av solvärmelast finns nu valmöjligheten att automatiskt bortse från fönster mot norr (endast fönster mellan 90-270 grader tas med i beräkningen).


 

leaf Vattenradiatorer

Vattenradiatorer kan nu automatisk placeras under varje fönster i modellen och maxeffekten för respektive rum hämtas från en värmebehovsberäkning, alternativt anges som watt per kvadratmeter. Den nya funktionen är främst implementerad för att underlätta modellering av indikator 9 (termiskt klimat vinter), men används även för indikator 3 (energi).



leaf Hantering av köldbryggor

Köldbryggor kan nu automatiskt anges som procentandel av totala UA.



leaf Värmeeffektberäkning förenlig med SGBCs beräkningsverktyg

Indikator 1 (värmeeffektbehov) beräknas nu genom en förenklad beräkning, förenlig med beräkningsverktyget som SGBC tillhandahåller. Den förenklade beräkningen är dock mer detaljerad än vad SGBCs beräkningsverktyg anger. Det går bland annat att välja olika lufttemperaturer för respektive rum och hänsyn tas till garage och andra icke Atemp-ytor.



leaf g-system enligt Miljöbyggnadsmanualen

För att kunna redovisa korrekt g-system enligt Miljöbyggnadsmanualen finns nu möjligheten att välja vilka skuggande objekt som ska medräknas i det redovisade totala g-värdet.



leaf Val av personplacering

Vid simulering av termiskt klimat vinter och sommar går det nu att välja en godtycklig placering av en person i ett rum för att beräkna den operativa temperaturen. Det går även att automatiskt placera personer 1 meter framför det största fönstrets mittpunkt.



leaf Indata för personvärme

Till skillnad från Miljöbyggnad 2.2 så kan man i Miljöbyggnad 3.0 för varje individuellt rum ange indata som procent av interna laster, klädsel, aktivitetsnivå och lufthastighet vid person.

 


 

Skriv ut E-post