equa-logo

Ice Rinks and Pools

 

Tilläggsmodulen innehåller modeller för öppna vattenytor och isytor, vilket gör det möjligt att simulera simhallar och ishallar.

 

Modellerna tar hänsyn till både massöverföring och värmetransport mellan ytan och zonen. Energin som krävs för att värma vattnet eller kyla isen beräknas. För isytor behandlas fasövergången och för simbassänger tar man hänsyn till behovet av spädvatten. För ismodellen modelleras två rörskikt, ett för att frysa isen och ett för att undvika permafrost i marken.

 


Detaljer:
  • Finns som tilläggsmodul till Standard- och Expertversionen
  • Kräver IDA ICE version 4.6 (eller högre)
  • Ej tillgängligt för Utbildningsversionen

 
 

Skriv ut E-post