equa-logo

Höjdpunkter i IDA ICE 5.0

 


Läs mer om IDA ICE här


 

leaf Ny zonmodell med godtycklig geometri och stratifiering1

En ny zonmodell för detaljerade inneklimatanalyser med resultat visualiserade i 2D/3D (lufttemperatur, lufthastighet, operativ temperatur, dragrisk, CO2, PPD och PMV). Den nya modellen har stöd för:

 • Detaljerad strålning för godtycklig rumsgeometri (även icke-konvex) med detaljerad beräkning av vinkelfaktorer, för långvågigt och diffust solstrålningsutbyte mellan ytor och mellan ytor och personer.
 • Luftskiktning baserad på flödeselement som jetstrålar, plymer och väggströmmar, t.ex. kallras nära fönster på vintern.
 • Operativ temperatur med hänsyn till direkt och diffus kortvågig strålning som alternativ.
 • Utrustning och andra laster med läge i zonen.
 • Lägesberoende sensorer.

 

4.8 floorplan2 800


 

 


 

leafSolceller och batterilagring1

Mycket detaljerade verktyg för analys av byggnadsintegrerade solcellssystem med godtycklig placering och multipla moduler/paneler. Skuggningens effekt på elproduktion på grund av självskuggning och skuggning från omgivande objekt analyseras på enstaka solceller. Det nya verktyget stöder:

 • AC-moduler (solcellsmodul + mikroinverter/växelriktare).
 • DC-moduler i strängkonfiguration med olika nivåer av DC-optimerare.
 • DC-optimerare bara för skuggade moduler (selektiv distribution).
 • Växelriktarens effektklippning och lastdelning mellan ingångarna.
 • Batterilagrings- och energihanteringssystem för användardefinierad batteridrift.
 • Energihanteringssystem för att styra batteriladdning/urladdning och energihandel.
 • Termisk interaktion mellan byggnad och modul.
 • Ny elenergirapport och enkel loggning av tidsserier i elsystemet.
 • Beräkning och rapportering av belastningsmatchningsindikatorer enligt ISO/FDIS 52000-1:2016(E) bilaga G.

 

4.8 spectral 1200


  

leaf Förbättringar av parametriska körningar1

Gränssnittet för parametriska körningar har förbättrats med följande funktioner:

 • Stöder alla tillgängliga simuleringstyper, inklusive dagsljus (även kombinationer av simuleringar).
 • Parallella koordinatplottsdiagram.

4.8 spectral 1200

 


 

leaf Förbättrad modellering av primärsystem1

Enklare och kraftfullare modellering av primärsystem med:

 • En ny flödesnodmodell för dubbelriktade (eller enkelriktade) flöden.
 • Avancerade dubbelriktade modeller för rörnätsmodellering, t.ex. fjärrvärmenät.
 • En ny palett med utvalda komponenter sorterade efter funktionalitet.
 • Kontroller som gör det möjligt för användaren att identifiera modelleringsfel på ett enklare sätt.
 • Ett taggsystem som beskriver och kategoriserar modellerna.
 • Nya formulär som gör det lättare att hitta och förstå huvudparametrarna, logga variabler och få information om komponenterna.
 • Produktdatabasstöd för flera komponenter, till exempel värmepumpar, solfångare och pumpar.

4.8 spectral 1200

 


 

leaf Nya modeller av värmepumpar och kylmaskiner

En ny modell för värmepumpar och kylmaskiner med variabel kapacitet ingår. Modellen är baserad på standardpolynom för kompressorprestanda enligt EN12900/ARI540. Den tillhandahåller exakta modeller för de flesta produkter som använder kompressorer med fast varvtal, variabelt varvtal, tandemkompressor och konfigurationer med flera steg. 

 


 

leaf Flera distributionskretsar för varmt och kallt vatten

Ett obegränsat antal varm- och kallvattenkretsar från primärsystemet kan nu läggas till. Det är möjligt att ha olika värme- och kylkretsar med olika temperaturer till valfri rumsenhet eller luftbehandlingsenhet.

 

4.8 spectral 1200


 

leaf Förbättrad import och export av BIM (endast tillgängligt i ESBO)²

Importera zongeometri från CAD-modeller skapade i CAD-verktyg, t.ex. DDS-CAD och MagiCAD, och exportera simuleringsresultat tillbaka till CAD-verktyget. Alla CAD-verktyg som kan exportera IFC-filer med IfcSpaces och space boundaries stödjs.

 

Zonmallar i ESBO. Efter att ha satt upp ett antal zonmallar med önskade konstruktioner, ytmaterial, fönstertyper, invändiga laster, inneklimatstandard och rumsenheter etc. hämtas dessa data från zonmallarna under BIM-importen. Den här metoden fungerar för både IFC och de nya plugin-programmen.

 

4.8 spectral 1200

  


 

leaf Ny energirapport med stöd för energiproduktion och export

Den nya rapporten ger en översikt över det totala energibehovet baserat på EN ISO 52000-1.

 • Utökat koncept med energimätare med nya mätarroller gör det möjligt att mäta använd energi samt producerad, lagrad eller omvandlad energi.
 • Det nya objektet "energihandelsaktörer" definierar ekonomiska intressen (elbolag, anläggningar, hyresgäster, solcellsanläggningsägare etc.) som kan handla energi med varandra.
 • Primärenergi- och CO2-faktorer definierade för energi som passerar systemgränsen för miljöpåverkan, levererad och exporterad el, fjärrvärme/fjärrkyla och bränsle.
 • Det nya objektet "energikontrakt" mellan aktörer definierar (potentiellt tidsberoende) energikostnader.
 • Månatligt balans per energibärare innehållande använd, producerad, köpt och exporterad energi.
 • Månatlig kostnadsöversikt per aktör.
 • Övergripande total och icke-förnybar primärenergi samt koldioxidutsläpp.

 

4.8 spectral 1200

 leaf Ny rapport för glas

En ny detaljerad glasrapport har tagits fram med egenskaper beräknade enligt EN ISO 52022-3, EN 410 och ISO 15099.

4.8 spectral 1200

 


 

leaf Nya typer av integrerade solskydd

Tre nya typer av solskydd kan nu enkelt väljas för den detaljerade fönstermodellen; Dynamiska glasrutor (t.ex. elektrokroma), invändiga vertikala lamellgardiner och utvändiga vertikala lameller. Åtkomst till fabrikantdata för solskyddsmaterial. Solskydd visualiseras i 3D-vyn. 

4.8 spectral 1200


 

leaf Nya komponentmodeller

IDA ICE 5.0 innehåller ett antal nya komponentmodeller. Här är några exempel:

 • Markförlagda intagskanaler baserad på en finit differensmodell inklusive kondensation på väggar1.
 • Stor vertikal öppning för den nya stratifierade zonmodellen1.
 • Modelica-implementering av energizonsmodellen.
 • Ny0tt kylbatteri (förbättrad våt/torr modellering och flödesberoende UA).
 • Förbättrad solfångare (modell och databas).
 • Modell för passageöppning för öppningar i en serie (t.ex. skjutdörrar).1
 • Nya ventilmodeller (baserade på karakteristiska kurvor)1.
 • Nytt luftbehandlingsaggregat med vätskekopplad värmeåtervinning.
 • Nytt luftbehandlingsaggregat med direktexpanderande (DX) värmeåtervinning.

 


 

leaf Nytt hjälpcenter online

Från IDA ICE 5.0 finns det en centralt plats innehållande all dokumentation för ditt dagliga arbete tillgänglig online på EQUA WIKI. Tryck på F1 i IDA ICE för att komma åt den. Använd sökfunktionen

4.8 spectral 1200


 

leaf Användbarhets- och produktivitetsförbättringar

IDA ICE 5.0 innehåller ett stort antal användbarhets- och produktivitetsförbättringar, många av dem föreslagna av våra användare. Här är några exempel:

 • Utdatarapport för beräkning av totalvikt av material för t.ex. LCA-studier. (Ett tillägg för One Click LCA är tillgängligt.)1
 • Välj från en karta när du laddar ner väderdata.
 • För att göra det enklare att arbeta med flera datorskärmar öppnas de flesta flikar och formulär i IDA ICE i fönster som kan flyttas utanför IDA ICE:s huvudfönster.
 • Speciella simuleringar (t.ex. kyl-/värmelast) på avancerad nivå1.
 • Väggdelar, golvvärme, fönster och öppningar kan ha valfri geometri, t.ex. triangulära fönster.
 • ESBO-liknande primärsystem i ICE-byggnader med standard ICE-värmepanna och kylmaskin.
 • Möjlighet att ta bort resultat från vald simulering.
 • Möjlighet att redigera grid med fönster/skuggande objekt/solceller.
 • En varning visas när du öppnar en fil som sparats i en tidigare version av IDA ICE.
 • Mer information finns i listan över resurser.
 • Mer detaljerade verktygstips i diagram.
 • Förloppsindikatorn visar total tid vid parallellisering med tidsuppdelning.
 • Reviderade energimätare för att stödja variabla och tillkommande energifaktorer.
 • Anteckningsflik på alla objekt där användaren kan göra anteckningar.

 leaf Förbättrad minneshantering

Lösaren har uppdateras till en 64-bitar, vilket ger möjlighet att simulera större modeller med större minnesbegränsning (i princip 6 TB) jämfört med 32-bitars 4 Gb-minnesgräns. Det är fortfarande möjligt att köra 32-bitarslösaren.

 


 

leaf Simuleringsåterkoppling i realtid1

På avancerad nivå kan förändringen av variabelvärden övervakas under simuleringen genom att öppna dispositionsvyn av en komponent. I schemavyn uppdateras kopplingar p.g.a. temperatur och massflöde.

Sensorer kan läggas till i 3D-vyn och variabla värden kan visas på sensorn eller animeras med färger på zoner eller importerad geometri.

 

4.8 spectral 1200


 1 Ingår i Expert-versionen av IDA ICE.

2 Ingår i Expert-versionen och finns som tilläggsmodul (BIM Import) till Standard-versionen.

 
 

Taggar: IDA ICE

Skriv ut E-post

TUNNELSIMULERING

SOCIALA MEDIER