equa-logo

Höjdpunkter i 4.8

 


Läs mer om IDA ICE här


 

leaf Ny utformning av Våningsplanet

Våningsplanet och andra 2D-vyer har ny utformning. De är enklare att använda och uppdateras snabbare:
 • Zoomnings- och panoreringsfunktionerna är förbättrade och det finns en ny snappningsalgoritm med visualisering av hjälplinjer.
 • Importen av ritningar har väsentligt bättre prestanda; den visar fler detaljer och behåller ritningens koordinatsystem.
 • Utseendet har förnyats med tunnare linjer och transparenta former.
 • Det går enkelt att rotera våningsplanet och takeditorn så att det är lättare att addera zoner med olika riktningar.

 

4.8 floorplan2 800


 

leaf Spektrala egenskaper för glas och solskydd

Spektral beräkning för glas och integrerade solskydd med spektrala data har införts. Det innebär att egenskaperna för hela systemet beräknas för varje våglängdsintervall. Spektrala beräkningar ger bättre noggrannhet än icke-spektrala. För moderna glas- och solskyddssystem kan icke-spektrala beräkningar ge avsevärda fel (>10%) vilket kan medföra att lämpliga systemkombinationer i onödan utesluts. Spektrala data kan laddas upp av produkttillverkare och synkroniseras då automatiskt med databasen.

 

4.8 spectral 1200


 

leafSimulering av övertemperatur

Simulering av övertemperatur är en ny simuleringstyp som automatiskt finner den mest kritiska dagen för rum med ingen eller begränsad mekanisk kyla (t.ex. bostäder och skolor). Resultatet presenteras vid tidpunkten för antingen högsta rumstemperatur, operativ temperatur eller PPD.

 


  

leaf Parametervariation och optimering inifrån IDA ICE (beta)1

Ett självklart användningsområde för simuleringsmodellen är att använda den för optimering t.ex. av glasegenskaper, tilluftstemperatur eller storlek och lutning på solfångare. Med IDA ICE 4.8 är detta lätt. Användaren kan enkelt dra och släppa indata-parametrar och målfunktioner från modellen till gränssnittet. Förutom optimering stöds Monte Carlo-simuleringar och känslighetsanalys (Morris metod).

Grafiska scripts i samma stil som IDA ICE avancerade nivå är en ny funktion. Den gör det enkelt att skapa relationer mellan parametrar som är lämpliga för parametervariation och optimering. Tekniken kan också användas för att skapa mer komplexa målfunktioner och begränsningsfunktioner.

4.8 optimization


 

leaf Värmeväxlare med fuktöverföring

Ett luftbehandlingsaggregat med en ny modell av en roterande värmeväxlare, baserad på standarden prEN 16798-5-1, har adderats. Den kommer med tre olika typer av beläggningar:
 • Obelagd yta där fuktöverföring enbart sker vid kondensation.
 • Hygroskopisk yta med fuktåtervinning även om ingen kondensation sker.
 • Sorptiv yta med signifikant fuktåtervinning.

4.8 enthalphy wheel ahu


 

leaf Nya definitioner av köldbryggor

Nationella standarder baseras på olika konventioner för att definiera köldbryggor och omslutningsarea. IDA ICE 4.8 stödjer fem olika definitioner av köldbryggor och omslutningsarea som de definieras i standarden ISO 10211.

Den valda definitionen av omslutningsarea visualiseras i 3D-vyn då väggtjocklek är påslagen.

4.8 thermal bridges 1200

 


 

leaf Uppdateringar i Dagsljus-modulen2

Dagsljusmodulen har uppdaterats. Några exempel:
 • En ny uppsättning Radiance-parametrar har införts; Superhög precision.
 • Median-värdet för dagsljusfaktorn och illuminansen visas i resultat-tabellen.
 • Arean över respektive under ett värde för dagsljusfaktorn och illuminansen kan visas på färgtolken i 3D-vyn.
 • Markens geometri visas då egenskaperna i indata-tabellen visualiseras.
 • Zoner kan adderas till dagsljusberäkningen från en lista.
 • Invändiga hinder kan lätt skapas genom att extrudera geometrier på ytor.

 


 

leaf Produktivitetsförbättringar

I IDA ICE 4.8 har ett antal förbättringar gjorts när det gäller användarvänlighet och ökad produktivitet. Många av dessa har föreslagits av våra användare. Här är några exempel:
 • Nya default-konstruktioner för platta på mark och källarväggar.
 • Möjlighet att ta bort alla resurser som inte används med ett klick.
 • Fler kolumner i fönster-tabellerna; bredd, höjd och ljustransmission.
 • Möjlighet att markera många rader i en kolumn.
 • Förenklat formulär för radiatorer med möjlighet att ge effekt per m2.
 • Fönster och dörrar visas nu i Våningsplanet så att det är lättare att placera personer.
 • Rörslingor för värme och kyla kan nu placeras också i väggar.

 


 

leaf Nya typer av integrerade solskydd

Tre nya typer av integrerade solskydd kan nu lätt väljas för det detaljerade fönstret; mikrolameller (egenskaperna beror på två vinklar), persienner mellan glas och gardiner mellan glas. Det ges tillgång till data från produkttillverkarna. Solskydden visualiseras i 3D-vyn och deras rörelser kan animeras.

 


 

leaf Förbättringar i 3D

3D-vyn har förbättrats. Här är några exempel:
 • Det är möjligt att infoga och editera skuggande byggnader och horisontella skärmar direkt i 3D-vyn.
 • Egenskaperna hos färgtolken i 3D-vyn kan anpassas efter eget tycke.
 • Ikoner för läckor och skorstenar visas i 3D-vyn.

  


 

leaf Dela och slå samman zoner (beta)

Zoner kan delas till mindre zoner genom att infoga ett bjälklag på en given höjd eller genom att rita en delande vägg. Det gör det lätt att dela upp komplicerade zongeometrier.

Flera zoner kan också slås samman till större zoner. Funktionen hjälper dig att ändra zonindelningen av en byggnad utan att rita om zonerna. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

  


 

leaf Förbättrad IFC import och export3

IFC importen har förbättrats på flera sätt. Det är också möjligt att exportera resultat via IFC.

Gratisprogrammet IDA ICE Viewer kan användas för att kontrollera IFC filer hos de som gör modellerna.


 

leaf Materialskikt med fasändring (beta)1

Skikt i väggar och bjälklag kan nu ta hänsyn till fasändring. Med sådana material (PCM) kan den termiska lagringskapaciteten radikalt förbättras.

 


 

leaf Ny modell för värme från personer

Termisk komfort beräknas i IDA ICE enligt ISO 7730. I tidigare versioner av IDA ICE så var värmeavgivningen från en person som var för kall (PMV<0) större än den specificerade metabolismen. I IDA ICE 4.8 så justeras istället klädseln så att PMV blir nära noll vilket betyder att den totala värmeavgivningen alltid blir lika stor som metabolismen. Förändringen berör endast beräkning av värmeavgivningen från personer. Beräkningen av PMV/PPD påverkas inte.


 

leaf API - Gränssnitt för externa program (beta)1

IDA ICE kan nu styras av ett externt program genom direkta API-anrop från t.ex. Python, Matlab, Excel, C++, Java eller liknande. Genom socket-kommunikation kan även processer på fjärrstyrda datorer kontrollera en IDA ICE-instans. Alla biblioteksfunktioner baserade på Document Object Standard har implementerats för att kunna integrera med datastrukturen i IDA Modeller. I princip kan vilken typ av operation som helst fjärrstyras. Simulering som körs via API kräver ett speciellt licensavtal.

Till toppen


 Ingår i Expertversionen.

2 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (Daylight) till Standardversionen.

3 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (BIM Import) till Standardversionen.

 

 

Skriv ut E-post