equa-logo

Utbildning

 

Att erbjuda teknisk support och utbildning i IDA ICE är två nyckel element i vår service. Vi erbjuder regelbundet kurser och seminarier, både web-baserade och på vårt kontor. Vi erbjuder okså skråddarsydda kurserute hos våra kunder.

  


Vill du utbilda dig i IDA ICE?

Titta i vår  evenemangskalender eller kontakta oss!


 

Våra kurser hålls normalt på våra kontor. Efter genomförd kurs får ni ett kursbevis. Vid förfrågan håller skräddarsydda kurser hos oss eller hos er.

 

Våra gratis frukostseminarier och webinars är också populära sätt att lära sig mer om IDA ICE och våra tjänster liksom för att träffa och utbyta erfarenheter med andra IDA ICE användare.

 

I vårt standardutbut av kurser introduceras du till de grundläggande funktionerna i IDA ICE och till processen för att skapa en bra simuleringsmodell. Föreläsningarna och datorövningarna spänner bland annat över följande områden:

 

 • Byggnadsgeometri
 • Definiera standardkonstruktioner
 • Fönster och solavskärmning
 • Mekanisk ventilation och infiltration
 • Köldbryggor
 • Rapporter
 • Olika typer av simulering (kylbehov, värmebehov och energi)
 • Hur man bäst gör för att skapa en simuleringsmodell
 • Systemförluster (rör och kanaler)
 • Detaljerad genomgång av rapporter
 • Olika luftbehandlingsaggregat
 • Behovsanpassad ventilation
 • Öppningsbara fönster och dörrar (med styrning)
 • Ny detaljerad fönstermodell enligt ISO 15099
 • Versionshanteringssystemet
 • BIM import
 • 3D visualisering
 • Loggning av variabler
 • Tidsberoende börvärden


 

Skriv ut E-post