equa-logo

Simuleringstjänster

 

EQUA erbjuder professionell byggnadssimulering och konsult-tjänster som stöd i dina projekt även i tidiga skeden. Vi driver en rad olika projekt, bland annat energimodellering enligt ASHRAE 90.1 (LEED och BREEAM), EU Green Building och nationella byggregler.

 


Behöver du hjälp i något projekt?

Vill du veta mer om våra tjänster?
Kontakta oss!


 

Med hjälp av vårt verktyg för byggnadssimulering, IDA ICE, kan vi provköra er byggnad före den är byggd. Saker som systemval, dimensionering, styrstrategier och bestämning av börvärden kan enkelt optimeras. Vår personal har omfattande erfarenhet inom lågenergibyggande, detaljerad ”as-built” modellering av VVS-system och styr genom ett stort antal projekt 

 

front ice 1

 

Vi är säkra på att kombinationen av djupt modelleringskunnande
och erfarenheter från omfattande
 analys av mätdata vid driftuppföljning av byggnader och den inbyggda flexibiliteten i IDA ICE kommer att ge det ditt projekt behöver. 

 

Våra kunder inkluderar projekt utvecklare, byggföretag, konsulter och fastighetsförvaltare.

  

Skriv ut E-post