equa-logo

Driftuppföljning

 

Vissa saker är svåra att förklara. Om vi säger att vi kan spara mellan 15-40% av fastighetsenergin i en tillsynes fin ny kontorsbyggnad, skulle du tro oss?

 


Det är sant och vi har massor av bevis som stödjer vårt påstående!

Vill du veta mer?
Kontakta oss!

 


  

monitoring 1 1200

 

Nyckeln är att skapa djup förståelse I hur byggnaden verkligen fungerar genom att använda och studera signaler från installerade sensorer och ställdon. De flesta byggnader har tillräckligt med sensorer installerade som en del av byggnadsautomatiksystemet. Det är bara det att väldigt få som verkligen försöker förstå vad som händer i byggnaden. När du gör det, så ser du att system är igång hela året trots att de endast behövs en liten del av tiden, system som arbetar mot varandra, börvärden som inte är rätt etc.

 

monitoring 2 1200

 

Vi har speciella verktyg som gör det enkelt för en expert att på kort tid få en sådan överblick över den aktuella statusen så att man kan koncentrera sig på problemområden. Givetvis är dessa verktyg oanvändbara om du inte förstår hur en byggnad skall fungera. Det är här våran expertkunskap kommer till nytta.

 

Skriv ut E-post