equa-logo

Praktisk energisimulering

From February 06, 2023 until February 07, 2023
+46 8 546 20 110


pes


Kursen är inriktad mot dig som arbetar med energisimulering i byggprojekt och som vill lära dig mer om hur du med hjälp av IDA ICE kan göra realistiska energisimuleringar. Gemensamma genomgångar varvas med övningar där du jobbar själv vid datorn.

I kursen visar vi hur de olika energiposterna hanteras i IDA ICE. Vi utgår från byggreglerna och funderar över hur; uppvärmning, varmvatten, komfortkyla, verksamhetsel, processkyla och markvärme ska bokföras. Du får lära dig att definiera och använda egna energimätare.

I ett antal övningar varieras olika indataparametrar för att bättre förstå deras betydelse för resultatet. Syftet är att du som arbetar med beräkningar ska skaffa dig en större säkerhet och lära dig skilja på vad som är stort och smått. Hur stor betydelse har till exempel val av väderfil, zonindelning, börvärden eller vädringsstrategi för resultatet?

Vi granskar också mätningar från olika byggnader för att skapa en uppfattning om hur byggnader och vvs-anläggningar fungerar i praktiken. Mätningar används också för att diskutera vad som är rimliga indata för till exempel interna värmelaster, innetemperaturer, varmvattenanvändning, rörförluster och verkningsgrader.

 

Antal dagar: 2
Datum: måndag - tisdag, 6-7 februari, 2023
Tid: 09.00-17.00
Plats: Råsundavägen 100, Solna (Stockholm)
Pris: 10 000 kr + moms (10% rabatt om man har underhållsavtal)
Språk: Svenska
Mjukvara: IDA ICE 5 Expert (lånelicenser erbjuds)
Målgrupp: för användare som passerat nybörjarstadiet

 

Om kursledaren

Emelie Tibbelin   Pär Carling har en tekn.lic.-examen i Installationsteknik från KTH och har tidigare arbetat på ÅF och Skanska. Han har 20 års erfarenhet av modellering och mätuppföljning av byggnader. Pär fördelar sin tid mellan utbildning, support och testning av IDA ICE, samt konsultarbete inom simulering och driftoptimering.

 
För anmälan, klicka på "Registrera" högst upp på sidan.
Obs! Sista anmälningsdag är måndag 30 januari, 2023.