equa-logo

Miljöbyggnad i IDA ICE

Starting on December 01, 2016 10:00
 

Miljöbyggnad i IDA ICE

Certifieringsystemet ”Miljöbyggnad” har snabbt blivit populärt i samband med ny- och ombyggnation. Dels för certifiering men även som projekteringsstyrmedel. IDA ICE’s add-in för Miljöbyggnad erbjuder ett kraftfullt verktyg för rationell hantering av indata och beräkningsmodell samt stöd för beräkning av Energi- och inomhusmiljöindikatorerna 1, 2, 3, 10, 11 och 12.

Click here to register

Date: Thursday, December 1, 2016
Tid: 10:00 - 10:20 CET
Price: Free
Language: Swedish
Speaker: Alise Sulce

Alise Sulce is working with IDA ICE consulting and training. Alise has a Civil Eng. degree and has been with EQUA since 2015.