equa-logo

BBR-stöd med svensk anpassning

Starting on January 16, 2017 10:00
 

BBR-stöd med svensk anpassning

Boverkets krav på energihushållning i byggnader har ökat markant de senaste åren. IDA ICE’s stöd för BBR-beräkning med svensk anpassning erbjuder rationell hantering av beräkningar för byggnadens tidskonstant, DVUT, eleffektbehov, U-medel, energikrav och specifik energianvändning. I svenska anpassningen ingår svenskt gränssnitt samt klimatfiler för ett antal svenska orter.

Click here to register

Date: Monday, January 16, 2017
Time: 10:00 - 10:30 CET
Price: Free
Speaker: Tomas Kyhlström

Tomas Kyhlström is working with IDA ICE consulting and training. Tomas has been with EQUA since 2013 and has M.Sc. in Mechanical Eng.