equa-logo

Höjdpunkter i 4.7

 


Nedan listas de viktigaste nyheterna i IDA ICE 4.7.


Höjdpunkter i 4.7.1


leaf Dagsljus1

Avancerad dagsljusberäkning genom koppling till ljusberäkningsverktyget RadianceTM. Enkelt att sätta upp och utföra beräkningar samt att visualisera resultat, allt inuti IDA ICE. Beräkning av dagsljusfaktor och illuminans i valda zoner eller på användardefinierade mätplan placerade inuti eller utanför byggnaden. Flera val av himmelsmodeller inklusive CIE standardhimmelsmodeller och Perez klimatbaserade himmelsmodell. Resultatpresentation med medel, minimum, maximum och likformighetkvot och färgkodad fältvisualisering med möjligheten att visa procent av area över eller under ett tröskelvärde.

 

daylight

 


 

leaf Parallellisering2

IDA ICE utnyttjar nu faktumet att nästan alla nya datorer är utrustade med flera processorkärnor och kan köra flera processer parallellt:

 • Simuleringen kan delas upp i flera kortare tidssegment som simuleras parallellt.

 • Alla fall som för närvarande är öppna i en session kan simuleras parallellt på flera processer. Det är ett enkelt och effektivt sätt att köra en omgång fall.

 • Olika versioner simuleras parallellt i flera processer (med hjälp av versionshanteringssystemet).

 • Dagsljusberäkningen med Radiance™ av olika zoner, mätplan och tidpunkter fördelas på flera processer och körs parallellt.

 • Starta ytterligare IDA ICE-sessioner från filmenyn. På detta sätt kan du arbeta parallellt i flera sessioner, både under modellering och under simulering.

 


 

leaf Fönster och solskydd

Nya funktioner för fönster och solskydd:

 • Sex olika typer av typiska solskydd kan enkelt väljas för den detaljerade fönstermodellen. Tillverkardata för olika solskyddsmaterial finns att tillgå. Solskydden visualiseras i 3D-vyn och deras rörelse kan animeras.

 • För både det förenklade och det detaljerade fönstret kan externt skuggande fallarmsmarkiser och markisoletter enkelt definieras. Dessa solskydd visualiseras i 3D-vyn och deras rörelse kan animeras.

 • Det är nu möjligt att skapa användardefinerade styrmakron för externa solskydd2 och standardplaceringen av ljussensorn är nu på utsidan av fönstret.

 

4.7-windows-and-shadings

 


  

leaf Klimatdata

Nya funktioner för klimatdata:

 • Nya data för dimensionerande dagar från ASHRAE Fundamentals 2013-databasen för 6443 platser över hela värden finns nu att tillgå. Dessa data innehåller extrema varma (och kalla) dagar för varje månad på året, vilket gör det möjligt att beräkna kyllaster också för ’ovanliga’ månader.

 • Nya timvisa väderdata från IWEC2 för 3012 platser över hela världen (många av dem matchar data för dimensionerande dagar).

 • Klimatdata justeras nu automatiskt för att kompensera för longitudinella avvikelser mellan byggnaden och väderstationen.

 • Enkel nedladdning av saknad klimatdata.

 


 

leaf Ny kylbehovsberäkning

En ny algoritm har utvecklats för kylbehovsberäkning som automatisk hittar “den värsta dagen på året”. Den använder månadsvis extrema väderdata från ASHRAE Fundamentals 2013-databasen. I moderna byggnader med låga transmissionsförluster kan ett rums kylbehov vara som störst i februari eller mars istället för under sommaren. Den nya metoden kommer att upptäcka detta automatiskt. Den kommer också att automatiskt spara dagar med störst kylbehov för varje zon och luftbehandlingsaggregat så väl som för det primära kylsystemet.

 


 

leaf Resultat

Resultat från flera simuleringar sparas nu med projektfilen och Resultat-tabben har ersatts med två nya tabbar; Sammanfattning och Detaljer. Sammanfattning-tabben innehåller sammanfattningstabeller för zoner, luftbehandlingsaggregat och för byggnaden. För kylbehovsberäkningar visas en sammanfattning av individuella fall med störst kylbehov. På Detaljer-tabben presenteras nya sätt att visa flera diagram tillsammans och ett hårkors med snäppfunktion förenklar avläsning.

 

4.7-results-summary

4.7-results-details

 


         

leaf Simulera valda zoner

Valda zoner kan automatiskt klonas till en ny modell. Det gör det snabbt och enkelt att studera hur dessa zoner uppför sig, utan att behöva köra hela den ursprungliga modellen.

 


 

leaf IDA ICE Portal

En portal visas nu när man startar programmet. Den innehåller IDA ICE-relaterade nyheter, information om kommande evenemang, länkar till videohandledningar och de senaste forumfrågorna. Där finns även kontaktinformation och en licenssammanfattning.

 

4.7-portal

 


 

leaf Förbättrad IFC import3

Det är nu möjligt att mappa IFC space-typer till zonmallar och att konvertera alla IFC spaces till zoner med ett klick.

Import av IFC-filer, validerade med IDA ICE add-on för simplebim, har förbättrats:

 • För curtain walls importeras transparenta paneler som fönster och icke-transparenta paneler som väggar.

 • Byggnadskroppen kan nu definieras av separata space-objekt i IFC-filen.

  


 

leaf Slå samman zoner (beta)

Zoner kan nu lätt slås samman till större zoner. Denna funktion gör det möjligt att ändra byggnadens zonindelning utan att behöva rita om zoner. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

 


leaf Ny ESBO-version

En omdesignad version av ESBO (Early Stage Building Optimization) som innehåller:

 • Tillverkardata för rumsapparater och solskydd finns nu tillgängliga direkt i ESBO såväl som i IDA ICE.

 • Möjlighet att ta bort den varma och den kalla tanken. Standardmodellen är nu storleksoberoende och utan tankar.

 


 

leaf VELUX EIC Visualizer Professional

Den professionala versionen av VELUX Energy and Indoor Climate (EIC) Visualizer är nu inkluderad. VELUX EIC Visualizer fokuserar på fönster- och solskydd och används för att utvärdera prestandan på enfamiljshus med avseende på energi, ventilation och inneklimat. Läs mer >

 


 

leaf Fler funktioner i Standardversionen

Funktioner som tidigare bara fanns i expertversionen eller i tilläggsmodulerna Enhanced Windows Models4 och Slab Cooling and Heatings, är nu inkluderade direkt i Standardversionen:
 • Öppningsbara fönster och ytterdörrar.

 • Naturlig ventilation styrd av scheman (godtyckliga styrstrategier med Expertversionen).

 • Simulera ventilerade dubbelglasfasader och andra komplexa fasadtyper.

 • En detaljerad fönstermodell, som byggs upp glas-för-glas enligt ISO 15099 är inkluderad, vilket ger en mer realistisk och detaljerad simulering av fönster. Egenskaperna för de ingående fönsterlagren (glasskivor, mellanrum med olika gaser, skuggande skikt) kan definieras och sparas, vilket

  gör det möjligt att skapa ett godtyckligt fönster. En utförlig databas medföljer.

 • Simulera golvvärme och golvkyla. Det är också möjligt att simulera elvärmda golv.

 • Paneler med både värme och kyla.

 

 

leaf Felsökning i system på avancerade nivån2

När den avancerade nivån är synlig under en simulering visas den långsammast konvergerande komponenten med röd färg i varje tidssteg. Med denna funktion är de lättare att upptäcka problematiska komponentmodeller.

 

4.7-debugging-advanced-level

 


 

leaf Modell för fläktluftvärmare/-kylare

En ny modell för fläktluftvärmare/-kylare, som har lämpligare parametrar och som är mer numeriskt effektiv, finns nu att tillgå. Genom att sätta fläkteffekten till noll kan denna modell också användas som “ideal enhet” som går att ansluta till vattensystemet.

 


 

leaf Komprimerat binärt filformat

Standardvalet är nu att spara hela IDA ICE-projektet i en enda binär fil. Detta gör det enklare att kopiera IDA ICE-projekt och att integrera dem i filhanteringssystem.

 


 

leaf Automatisk sparfunktion

Ditt IDA ICE-projekt sparas nu automatiskt var 10:e minut, samt före och efter varje simulering.

 


 

leaf Styrmakron2

Nya funtioner för styrmakron:

 • Ideala kylare och värmare kan nu styras av användardefinierade styrmakron.

 • I användardefinierade styrmakron har åtkomsten av parametrar i en styrd apparat förenklats. Inget skript krävs.

 


Höjdpunkter i 4.7.1


 

leaf Frånluftvärmepump

Nu finns frånluftvärmepump på IDA ICE standardnivå. Det går snabbt och enkelt att sätta upp en värmepump med vätskekopplat frånluftbatteri och ackumulatortank. Användaren får hjälp att ge flödet i återvinningskretsen och storleken på värmepumpen.

leaf Dela5 och slå samman zoner (beta)

Zoner kan nu lätt delas i mindre zoner eller slås samman till större zoner. Dessa funktioner gör det möjligt att ändra byggnadens zonindelning utan att behöva rita om zoner. Det är också ett enkelt sätt att skapa komplicerade zongeometrier.

leaf Enklare att koppla mellan luftbehandling och energicentral

En ny koppling mellan luftbehandlingsaggregat och energicentral har införts, vilket gör det enklare att t.ex. bygga systemmodeller med återvinning.


Top of page


 

Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (Daylight) till Standardversionen.

2 Ingår i Expertversionen.

3 Ingår i Expertversionen och finns som tilläggsmodul (BIM Import ) till Standardversionen.

4 Det går inte att skapa interna öppningar och stora horisontella öppningar i Standardversionen. För det krävs Expertversionen.

5 Tillgängligt från och med IDA ICE 4.7.1.

 

 

Skriv utE-post