equa-logo

Utbildning

 

Att erbjuda teknisk support och utbildning i IDA ICE är två nyckel element i vår service. Vi erbjuder regelbundet kurser och seminarier, både web-baserade och på vårt kontor. Vi erbjuder okså skråddarsydda kurserute hos våra kunder.

  


Vill du utbilda dig i IDA ICE?

Titta i vår  evenemangskalender eller kontakta oss!


 

Våra kurser hålls normalt på våra kontor. Efter genomförd kurs får ni ett kursbevis. Vid förfrågan håller skräddarsydda kurser hos oss eller hos er.

 

Våra gratis frukostseminarier och webinars r också populära sätt att lära sig mer om IDA ICE och våra tjänster liksom för att träffa och utbyta erfarenheter med andra IDA ICE anvädare.

 

I vårt standard utbut av kurser introduceras du till de grundläggande funktionerna i IDA ICE och till processe för att skapa en bra simuleringsmodell. Föreläsningarna och data övningarna spänner bland annat över följande områden:

 

 • Byggnadsgeometri
 • Definiera standard konstruktioner
 • Fönster och solavskärmning
 • Mekanisk ventilation och infiltration
 • Köldbryggor
 • Rapporter
 • Olika typer av simulering (kylbehov, värmebehov och energi)
 • Hur man bäst gör för at skapa en simuleringsmodell
 • System losses, including pipes and ducts
 • Detaljerad genomgång av rapporter
 • Olika luftbehandlingsaggregat
 • Behovsanpassad ventilation
 • Öppningsbara fönster och dörra (med styrning)
 • Ny detaljerad fönstermodell enligt ISO 15099V
 • Versionshanteringssystemet
 • BIM import
 • 3D visualisering
 • NMF källkod
 • Loggning av variabler
 • Placering av ställdon och sensorer
 • Tidsberoende börvärden


 

Skriv utE-post